APS Personeelservices case study

Leestijd

APS Personeelservices is een familiebedrijf dat zich sinds de oprichting in 1987 heeft ontwikkeld tot allround personeelsbureau. Ze zijn gespecialiseerd in uitzenden, werving en selectie, detachering en payrolling. Dit doet APS zeer succesvol met een gemotiveerd team op 3 vestigingen in de omgeving van Eindhoven. 

De afgelopen jaren is de organisatie flink gegroeid, van 10 naar 25 medewerkers. Deze groei ging gepaard met wat groeipijnen, zoals een relatief hoog personeelsverloop. Een medewerkersonderzoek onder (oud) medewerkers wees onder andere uit dat het ontbreken van mogelijkheden tot persoonlijke ontwikkeling en een duidelijk loopbaanperspectief de oorzaken waren van een vroegtijdig vertrek bij de organisatie. Een verrassend inzicht, aangezien het management dacht hier toch al aandacht aan te besteden.

Persoonlijke ontwikkeling, hoe doe je dat wél goed?!

Het gebruik van een online academy bleef flink achter bij onze verwachting.

We besteedden tijdens functionerings- en beoordelingsgesprekken al wel tijd aan ontwikkeldoelen en persoonlijke ontwikkelplannen, maar blijkbaar leverde deze aanpak niet op wat onze consulenten ervan verwachtten” zegt Marcel Coolen, directeur van APS. “Ook het gebruik van een online academy door maar 3 van de 20 medewerkers bleef flink achter bij onze verwachting.” Het was dus tijd om op zoek te gaan naar een partij die APS kon vertellen waarom persoonlijke ontwikkeling niet van de grond kwam en hoe het dan wél goed te doen. “En dan niet iemand die alleen advies geeft, want dat is lekker makkelijk, maar iemand die ons ook echt kan helpen.”

Comfort en vertrouwen

Via het warme netwerk kwam APS Personeelservices bij Helixers uit. “Door hun analyse en ervaringen uit de praktijk van het bedrijfsleven, voelde het alsof ze niet alleen de problematiek van onze medewerkers begrepen. Maar ook onze uitdagingen als management. Daarnaast biedt het comfort en vertrouwen dat ze met eigen coaches en hun software een groot gedeelte van de begeleiding uit handen nemen.” 

Een verschil van dag en nacht

Sinds Helixers de begeleiding van de persoonlijke ontwikkeling op zich heeft genomen, maken de medewerkers flinke stappen vooruit en heeft het management meer tijd over voor de business. “Het is geweldig om te zien dat na 2 jaar nog steeds bijna iedereen (80%) meedoet en dat ze vooruitgang boeken. Onze medewerkers laten nu meer zelfreflectie zien, waardoor ze weten wat ze wel en niet kunnen en veel zelfstandiger werken. Een verschil van dag en nacht met daarvoor.”

De coaches van Helixers voelen als een verlengstuk van onze HR, maar zijn tegelijkertijd een onafhankelijke expert en vertrouwenspersoon.

Lager personeelsverloop

Medewerkers blijven nu langer bij APS Personeelservices en de medewerkers blijven zich ontwikkelen en groeien. “Dat is waarom we straks het 3e jaar ingaan van onze samenwerking (red. met Helixers). Ze voelen enerzijds als een verlengstuk van onze HR, maar zijn tegelijkertijd een onafhankelijke expert waar onze medewerkers in vertrouwelijkheid hun verhaal kunnen doen.”

Persoonlijke ontwikkeling agenderen

Wil je dat persoonlijke ontwikkeling bij jullie ook goed van de grond komt?!

Of gewoon meer informatie?