Onze oplossing

Een leven lang ontwikkelen

Met de hulp van Helixers gaan jouw medewerkers aan de slag met hun persoonlijke ontwikkeling.

De combinatie van een online omgeving met 1-op-1 gesprekken zorgt voor:

Hoge medewerkerstevredenheid en minder verloop

Intrinsiek gemotiveerde medewerkers

Blijvende ontwikkeling en groei

Onze oplossing

Een leven lang ontwikkelen

et de hulp van Helixers gaan jouw medewerkers aan de slag met hun persoonlijke ontwikkeling.

De combinatie van een online omgeving met 1-op-1 gesprekken zorgt voor:

Hoge medewerkerstevredenheid en minder verloop

Intrinsiek gemotiveerde medewerkers

Blijvende ontwikkeling en groei

Onze rol

Helixers staat naast je medewerkers

De aandacht en begeleiding van leidinggevenden is enorm waardevol voor medewerkers. Helixers heeft een ondersteunende rol met als focus de persoonlijke ontwikkeling van jouw collega’s. De vertrouwelijkheid van onze dienstverlening biedt maximale ruimte om te groeien.

Onze rol

Helixers staat naast je medewerkers

De aandacht en begeleiding van leidinggevenden is enorm waardevol voor medewerkers. Helixers heeft een ondersteunende rol met als focus de persoonlijke ontwikkeling van jouw collega’s. De vertrouwelijkheid van onze dienstverlening biedt maximale ruimte om te groeien.

STAP 1: Persoonlijk ontwikkelingsplan 2.0

Er ontstaat inzicht in de ontwikkelpunten van de medewerker tijdens een gelijkwaardig gesprek dat leidinggevende en medewerker voeren over de de functie en de daarvoor benodigde soft skills.

Ter voorbereiding op het gesprek vullen beiden een vragenlijst in. De rapportage hiervan laat zien hoe medewerker en leidinggevende beide partijen denken over de talenten van de medewerker en of ze:

Hoge medewerkerstevredenheid en minder verloop

Intrinsiek gemotiveerde medewerkers

Blijvende ontwikkeling en groei

Vragenlijst
Rapportage
Q
Q

STAP 2: Ontwikkeldoelen verhelderen

Met de hulp van een Helixers ontwikkelbegeleider bepaalt de medewerker met welke ontwikkeldoelen hij/zij/x aan de slag wil gaan . Dit zijn persoonlijke doelen waarbij de motivatie het doel te bereiken enorm hoog is. Samen prioriteren we de 1 of 2 doelen waarmee wordt gestart.

Ontwikkeldoelen formuleren is vaak lastig. Medewerkers vinden het moeilijk om goede ontwikkeldoelen te formuleren. Ze roepen bijvoorbeeld dat ze ‘iets met mensen’ willen doen. In de online omgeving wordt:

helder en specifiek gemaakt

opgedeeld in concrete acties

gekoppeld aan een realistisch tijdspad

Richting
Specificeren
Q
Q

STAP 3: Ontwikkeling aan de gang houden

Bij medewerkers blijft hun persoonlijke ontwikkeling en groei hoog op de agenda staan omdat zij regelmatig online afspreken met hun ervaren ontwikkelbegeleider van Helixers. Tijdens die gesprekken bespreken we de voortgang en houden we medewerkers een spiegel voor waarmee ze tot nieuwe inzichten komen.

Actieplan
Gesprekken
Q

Onze rol

Het effect van een ontwikkelcultuur

Wanneer we zeggen dat Helixers de persoonlijke groei van je medewerkers ontketent dan bedoelen we dat we een proces in gang zetten dat blijvend resultaat oplevert. Je medewerkers leren zelf vorm te geven aan hun groei. Ze werken doorlopend aan hun vaardigheden en competenties en dat verschil merk je direct op de werkvloer.

STAP 1: Persoonlijk ontwikkelingsplan 2.0

Er ontstaat inzicht in de ontwikkelpunten van de medewerker tijdens een gelijkwaardig gesprek dat leidinggevende en medewerker voeren over de de functie en de daarvoor benodigde soft skills.

Ter voorbereiding op het gesprek vullen beiden een vragenlijst in. De rapportage hiervan laat zien hoe medewerker en leidinggevende beide partijen denken over de talenten van de medewerker en of ze:

Vragenlijst
Rapportage

Meer inzicht in:

Goed tot hun recht komen in de functie

Nu nog niet gebruikt worden

Verdere ontwikkeling nodig hebben 

STAP 2: Ontwikkeldoelen verhelderen

Met de hulp van een Helixers ontwikkelbegeleider bepaalt de medewerker met welke ontwikkeldoelen hij/zij/x aan de slag wil gaan . Dit zijn persoonlijke doelen waarbij de motivatie het doel te bereiken enorm hoog is. Samen prioriteren we de 1 of 2 doelen waarmee wordt gestart.

Ontwikkeldoelen formuleren is vaak lastig. Medewerkers vinden het moeilijk om goede ontwikkeldoelen te formuleren. Ze roepen bijvoorbeeld dat ze ‘iets met mensen’ willen doen.

Richting ontwikkeldoel
Specificeren ontwikkeldoel

In de online omgeving wordt:

helder en specifiek gemaakt

opgedeeld in concrete acties

gekoppeld aan een realistisch tijdspad

STAP 3: Ontwikkeling aan de gang houden

Bij medewerkers blijft hun persoonlijke ontwikkeling en groei hoog op de agenda staan omdat zij regelmatig online afspreken met hun ervaren ontwikkelbegeleider van Helixers. Tijdens die gesprekken bespreken we de voortgang en houden we medewerkers een spiegel voor waarmee ze tot nieuwe inzichten komen.

Actieplan
Gesprekken

Tijd voor actie

Is het de hoogste tijd om de persoonlijke ontwikkeling van jouw medewerkers te ontketenen? Met de hulp van Helixers krijgt dit onderwerp binnen jouw organisatie de aandacht die het verdient.

Q
Contact Us

Tijd voor actie

Is het de hoogste tijd om de persoonlijke ontwikkeling van jouw medewerkers te ontketenen? Met de hulp van Helixers krijgt dit onderwerp binnen jouw organisatie de aandacht die het verdient.

Q
Contact Us

Merkbaar resultaat

Het effect van een ontwikkelcultuur

Wanneer we zeggen dat Helixers de persoonlijke groei van je medewerkers ontketent dan bedoelen we dat we een proces in gang zetten dat blijvend resultaat oplevert. Je medewerkers leren zelf vorm te geven aan hun groei. Ze werken doorlopend aan hun vaardigheden en competenties en dat verschil merk je direct op de werkvloer.

 Nog een aantal groeiverhalen om trots op te zijn.

De coaches van Helixers scoren een 8.7 uit 10 op basis van 1173 beoordelingen

 Nog een aantal groeiverhalen om trots op te zijn.

De coaches van Helixers scoren een 8.7 uit 10 op basis van 1173 beoordelingen